Адвокат Десислава Манолкова

Десислава Манолкова

Адвокат Десислава Манолкова

Правни услуги – адвокат Десислава Манолкова
Юридически консултации, Недвижими имоти

Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи.
Комплексно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.

Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори.
Участие и консултиране при преговори и различни форуми, при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

гр. Нови Искър кв. Курило;  ул. Търговска (бивш битов комбинат)

Темида

Адвокатска кантора

гр.София, район „Нови Искър”,
ул.Търговска №18 

Прием: всеки работен ден от 17.00 до 19.30 ч. , 
Сутрин от 10.00 до 12.00 ч. след предварителна уговорка.

Тел. 0887 168 783;
0888 300 724
e-mail: desi.manolkova@abv.bg

Личен сайт: http://www.manolkova.com/


Вижте по-голяма карта

Related Images: