ЕЛАСТИК АД – Световрачене

ЕЛАСТИК АД – Световрачене Седалище: с. Световрачене 1252 София, Телефон: 02/ 996 35 21, 996 40 06; Факс: 02/ 996 43 36  Лице за контакт: Динко Генев КолевЕластик АД е единствен специализиран производител в България на основни […]

Виж още . . .