Контролирано изпускане на газ в района на Нови Искър

Контролирано изпускане на газ в района на Нови Искър В писмо до районната администрация БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД уведомява, че ще извърши контролирано изпускане на природен газ и ремонт на съоръженията си. Процедурата ще започне […]

Виж още . . .