Нанотехнологиите

Нанотехнологиите Нанотехнология – “ефект на лотуса” „Ефектът на лотуса” е свойството на тези растения да се самопочистват, те имат естествен механизъм, при който дъждовните капки почти нямат контакт с повърхността, обхващат от листото […]

Виж още . . .