HDI Застраховане – Нови Искър

HDI Застраховане – Нови Искър

Адрес: Нови Искър ул. Искърско дефиле 265

тел: 02991 65 09;
GSM: 0885 950 066
e-mail: noviiskar@hdi.bg

 Атрактивни условия и широко застрахователно покритие по следните видове застраховки:

 •  Застраховка “Злополука”.
 • Застраховка “Заболяване”.
 • Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства (“Каско на МПС”).
 • Застраховка на товари по време на превоз (“Карго”).
 • Застраховка “Пожар и природни бедствия”.
 • Застраховка “Индустриален пожар”. Застраховка “Щети на имущество”.
 • Застраховка на домашно имущество.
 • Застраховка “Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства.
 • Застраховка “Помощ при пътуване”.
 • Застраховка “Обща гражданска отговорност”.
 • Застраховка на разни финансови загуби.
 • Техническо застраховане.
 • Селскостопанско застраховане.

Нашите предимства

 • Като младо и динамично развиващо се дружество HDI Застраховане формира своята идентичност от съчетанието между техническата и организационната способност на немската култура и креативността и традицията на българската, залагайки на:
 • Бързо и качествено обслужване на клиентите чрез гъвкава тарифна политика, адекватна застрахователна защита и бърз ликвидационен процес.
 • Разумно управление на риска и добре балансиран застрахователен портфейл, 100% презастрахован от Hannover Re – една от петте най-големи презастрахователни компании в света, осигуряваща независима и дългосрочна презастрахователна защита.
 • Индивидуален подход и коректност към клиентите.

Адрес: Нови Искър ул. Искърско дефиле 265

тел: 02991 6509; GSM: 885 950066

Работно време
всеки делничен ден от 8.00 -18.30 
събота до 9.00 – 13.30 
почивен ден – неделя


Вижте по-голяма карта

Related Images: