Надин – база Нови Искър

цех за преработка на излязло от употреба оборудване

Надин – база Нови Искър

Оползотворяване електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Подизпълнител и на ЕКОБУЛБАТЕРИ АД. Извършва дейност като организация по оползотворяване и управление на отпадъците и за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

Надин – база Нови Искър разполага със 10 собствени, съвременни бази, изградени при спазване на всички екологични и европейски стандарти. Гордост за компанията е изграждането и експлоатацията на завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RPEEE, което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна Европа.

НАДИН притежава безсрочна Лицензия за търговия с отпадъци от черни и цветни метали под № 221/17.06.2005 г., издадена от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Дружеството Надин – база Нови Искър има утвърдена програма за дейностите по управление на отпадъците и притежава разрешение на МОСВ за събиране, съхранение, предварително третиране , разкомрлектоване и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, хартия, пластмаса и стъкло.

поточна линия в цех за преработка на излязло от употреба електронно оборудване

Завод за преработка на излязло от употреба битова техника

На територията на централната база на Надин – база Нови Искър в гр. Нови Искър е изграден най-модерният и най-големият завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Източна Европа. Проектирането, изграждането, доставката и пускането в експлоатация са извършени от немската компания Adelmann GmbH, която е лидер на световния пазар в тази област.

Съоръжението включва инсталация за рециклиране на хладилници и електроника, инсталация за преработка на кинескопи, система за демонтаж на малки електронни отпадъци, машина за рязане на флуорисцентни лампи, дестилатор за извличане на живак от различни съдържащи живак продукти, както и инсинераторна инсталация за изгаряне на полиуретанова (PUR) пяна и хлорофлуоровъглеводородни газове за регенериране на топлина.

От подавания материал към инсталацията се отделят ръчно само частите, които все още може да бъдат използвани за повторна употреба, като кабели, монтажни платки, мотори и др.

Работно време:
Понеделник – Петък
08:30- 17:00 часа

Контакти База Нови Искър

гр. София, р-н Нови Искър, кв. „Славовци”, ул. „Победа” № 35

  • Търговски отдел “Електрическо и електронно оборудване”: 02/46 66 995
  • Търговия с черни и цветни метали: 02/46 66 992
  • Изкупуване на стари автомобили: 0889 111 200
  • Събиране на стари електроуреди: 02/46 66 995, 0888 602 916
  • Продажба на части от стари коли: 0884 683 992, 0897 279 470

Официален сайт http://www.nadin.bg