Kрайбург България

КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД    KRAIBURG BULGARIA EOOD

Гр. Нови Искър 1280;                         30 Kremenitsa Str.
ул. „Кременица”№30;                        1280 Novi Iskar
тел.:   +359 (0)2 892 19-00;               tel:    +359 (0)2 892 19-00;
факс: +359 (0)2 892 19-07;                fax:   +359 (0)2 892 19-07;
web:      www.kraiburg.bg               web:    www.kraiburg.bg
e-mail:   kraiburg@kraiburg.bg   e-mail:   kraiburg@kraiburg.bg 
 

Kрайбург България плюс Зебра ООД

КРАЙБУРГ е холдинг, произвеждащ каучукови смеси на база всички полимери, включително силикон и флуор – еластомери, предназначени за стандартна преработка на плътна гума. В холдинга работят 1800 работници и служители.

Kрайбург България плюс Зебра ООД

На 15.10.2001 г., е регистрирано юридическото лице Kрайбург България плюс Зебра ООД със седалище в гр.София. Дружеството е резултат от дългогодишна съвместна работа между GUMMIWERK KRAIBURG AUSTRIA GmbH & CO, Geretsberg и ЗЕБРА АД, Нови Искър. Мажоритарен собственик в дружество е Гумиверк Крайбург Австрия.

Дружеството съществува под тази форма до септември 2006 г., когато с решение на БоД се трансформира в ЕООД, като 100% от собствеността е на Гумиверк Крайбург. Поради увеличаващото се производство, като количества и продукти, през 2006 г. е закупен нов терен (20 000 кв. м.) с производствено хале в гр. Нови Искър, ул. Кременица 30, където стартира производството на каучукови смеси. Целта е Крайбург България да се развие като стабилен и гъвкав доставчик на каучукови смеси за пазарите в Източна Европа.

От 2002 г. в дружеството функционира Система по качеството според стандарта ISO 9001:2000, удостоверена със сертификат, издаден от ТЮФ България. Нашият актуален сертификат можете да видите тук.

Предприятието е под надзора на фирма Гумиверк Крайбург, пред която се отчитат резултатите, и чрез която се прави краткосрочното и дългосрочно планиране и се формулира стратегия.

   Гордостта на Kрайбург България плюс Зебра ООД е изграденият с умение и добра воля екип. Касае се за млади специалисти на всички ръководни постове, както и на добре мотивирани сътрудници на всяко работно място. Задоволеността на персонала е висока, което показва и липсата на текучество на сътрудниците. Социалните придобивки не са за подминаване. Касае се за: безплатни медицинска и стоматологична помощ, безплатно облекло и храна, допълнителни средства за отпуск и празниците. Ръководителите звена ползват служебни автомобили, телефони и преносими компютри, което гарантира тяхната мобилност, бърза реакция и постоянен контакт.
 
    Дружеството е отворено и за контакти с други институции. Дългогодишно е сътрудничеството с СУ “Св. Климент Охридски”, Химико-технологически университет. Медицински център “Роберт Кох”. Член е на Германо-Българската и Германо-Румънската индустриално търговска камари, както и на новосформираната Асоциация на каучуковите производители в България. Предприятието е под надзора на Гумиверк Крайбург, пред което се отчитат  резултатите, и чрез което се прави краткосрочното и дългосрочно планиране и се формулира стратегията.

Related Images: