“Курило Метал” АД Нови Искър

Курило Метал АД е с над 50 годишна история в производството на цветни метали в страната:

През 1940 г. се е създало малко предприятие за преработка на оловни отпадъци, което прераства в Оловнодобивен завод с пълен металургичен цикъл;

През 1971 г. започва да се усвоява произвоството на леярски  сплави и днес е основен производител на алуминиеви сплави в страната.

 

Днес предприятието разполага с: 

  • цех за получаване на алуминиеви сплави на блок в отражателни пещи;
  • цех за леене на цветни метали под налягане;
  • лаборатории за химичен и спектрален анализ;
  • шосеен и ж.л. възли за доставка на суровини и извозване на продукция;
  • офис сграда, битови и други спомагателни сгради.

 http://www.kurilo-metal.com/

КУРИЛО-МЕТАЛ АД Нови Искър 1780; 
ж.к. Курило тел. 029713925; 029360087

Related Images: