“3С СОТ” АД

“3С СОТ” АД – Нови Искар

Офис : 1505 Нови Искър, ул Търговска
02 991 4203; Fax:  02 991 4704

Електронна поща: office@3ssot.com, sot_3s@abv.bg

“3S СОТ” АД е водеща частна компания в сферата на централизираната охрана посредством Централна алармена система за наблюдение.
Специалисти с дългогодишен опит в алармените системи за сигурност, производителите и търговците на алармени системи създадоха компанията през юни 1993 г.

Основните обекти на дейност са осигуряване, изграждане и поддържане на алармени системи, както и мониторинг на обекта чрез автопатрулна дейност.

В централизираната охранителна система на “3S СОТ” АД са включени над 4000 обекта – банки, офиси, магазини, фабрики и заводи, къщи, обекти на частна собственост, дипломатически жилища и др.

Връзката между отделните обекти и централните съоръжения се осъществява чрез радиоканал или телефонна линия. Сигналите за състоянието на охраняваните обекти и промените в техния статус се получават непрекъснато в централния контролен център, където се съхраняват.

При приемане на алармен сигнал автомобилните агрегати на “3S SOT” реагират незабавно. Те работят 24 часа и са оборудвани с огнестрелни оръжия, както и с резервни средства. Всички използвани автомобили са съобразени с терена. Устройствата са в състояние да блокират всеки обект в рамките на 2 или 5 минути след получаване на сигнала за аларма.

За да извърши физическа охрана на обекти или обекти и сигурност на ценни и опасни пратки, компанията разполага с отлично обучен персонал и бронирани камиони. Служителите са снабдени с технически средства за честа връзка с контролния център на “3S СОТ”, което подобрява ефективността на сигурността.

През 1996 г. компанията започва да създава офиси в други градове на страната, като изгражда собствена национална мрежа:

Лиценз за защитни дейности M-8067 от 27.05.2002 г.
Централен офис: София, ул. “Хладилника”, ул. “Сребърна” 14

Контактни телефони: (+359 2) 8689195, (+359 2) 8682029, (+359 2) 685041, (+359 2) 624043
Мобилни телефони: (+359 88) 1234, (+359 887) 894958

Търговски отдел

Телефони за контакти: 02 8688 028,  02 868 7572

Контролен център:

Телефони за контакти: 02 868 2126, 02 862 4041,  02 962 4593
Мобилен телефон:  0888 256 160

Техническа служба

Телефони за контакти: 02 868 3243
Мобилен телефон: 0888 897 8171

Лица за контакт: Петър Полилеев – изпълнителен директор

WEB сайт: http://www.3ssot.com