Р Транс – Радослав Георгиев

Р Транс – Радослав Георгиев

Извозване на отпадъци

Фирма Р Транс – Радослав Георгиев е специализирана в извозване на контейнери и строителни отпадъци в гр. София и региона.

 

 • Адрес: Нови Искър, ул. Искърско дефиле №110 виж карта
 • Телефон: 0884 844 315; 0888 400 746
 • Е-мейл: rtrans@mail.bg
 • Уеб сайт: otpadutzi.freditm.net

Услуги

 • Предоставя за ползване цистерна водоноска под наем. – 12 000 литра.
 • Може да се използва за поливане, измиване на паркинг площи, плацове, улици и доставка на вода за битови нужди.
 • Извършва изкопни работи, заравняване на парцели и събаряне на сгради.
 • Изнасяне на насипни отпадъци от бетонови елементи, тухли, фаянс, стари мебели, вещи и други .
 • Почистване на отпадъци от стари запустели дворни места, стари сгради, гаражи, тавани, мазета и др.
 • Изнасяне на големи количества отпадък от строежи и при реконструкция с масово къртене и почистване на стари сгради. Възможност за доставка, монтаж и демонтаж на сметопроводи.
 • Доставя контейнери с обем 4 и 6 кубика, на достъпни  цени, с включени такси смет и престой (контейнер).

Цена за контейнер с обем 4 кубика – 80 лв.

Цена за контейнер с обем 6 кубика – 100 лв.

Класификация на отпадъците

Основно отпадъците могат да се разделят на четири групи:

1. Битови отпадъци са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;
2. Производствени отпадъци са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;
3. Опасни отпадъци са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
4. Строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

 

Related Images: