Паметник – кв. Кумарица

Паметник на падналите по бойните поля войници от с. Кумарица през войните от 1912-1918 год.;

Загинали кумаричани във войните – 1912-1918 г.

Ст. подофицер Божил Занов

Мл. подофицер Славко Бонев
Мл. подофицер Тоше Божилов
Мл. подофицер Найдо Минов
Мл. подофицер Маринко Дашев

Редник Илия Пунев
Редник Венко Дешов
Редник Тоше Венкови

Редник Спас Петров
Редник Найдо Костов
Редник Рашко Донков
Редник Божил Велев
Редник Стоянчо Котев
Редник Йордан Васов
Редник Кито Младенов
Редник Митър Попов
Редник Георги Петков
Редник Станко Христов
Редник Борис Златков
Редник Атанас Ранков
Редник Кръстан Митов
Редник Младен Павлов
Редник Млад. Кръстанов
Редник Стоил Неделков
Редник Цветан Стоичков

Related Images: