Оброчен кръст в с. Балша

Оброчен кръст в землището на с. Балша. Намира се между манастира  „Св. Теодор Стратилат” и село Балша. Изработен е от червен пясъяник. На лицевата му страна е вдълбан надпис “Община на село Балша”

. . . повече информация потърсете по-късно.

Related Images: