Оброчен кръст село Балша2

Намира се на границата със с. Доброславци

. . . . 

Събираме информация. Моля потърсете по-късно.

 

 

Related Images: