Надин – база Нови Искър

цех за преработка на излязло от употреба оборудване

Изкупуване на автомобили: 0889 111 200
Събиране на електроуреди: 02/46 66 995

 • Оползотворяване електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
 • Подизпълнител и на ЕКОБУЛБАТЕРИ АД. Извършва дейност като организация по оползотворяване и управление на отпадъците и за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.
 • Надин – база Нови Искър разполага със 10 собствени, съвременни бази, изградени при спазване на всички екологични и европейски стандарти. Гордост за компанията е изграждането и експлоатацията на завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RPEEE, което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна Европа.
 • НАДИН притежава безсрочна Лицензия за търговия с отпадъци от черни и цветни метали под № 221/17.06.2005 г., издадена от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
 • Дружеството Надин – база Нови Искър има утвърдена програма за дейностите по управление на отпадъците и притежава разрешение на МОСВ за събиране, съхранение, предварително третиране , разкомрлектоване и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, хартия, пластмаса и стъкло.
 • поточна линия в цех за преработка на излязло от употреба електронно оборудване
 • Завод за преработка на излязло от употреба битова техника
 • На територията на централната база на Надин – база Нови Искър в гр. Нови Искър е изграден най-модерният и най-големият завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Източна Европа. Проектирането, изграждането, доставката и пускането в експлоатация са извършени от немската компания Adelmann GmbH, която е лидер на световния пазар в тази област.
 • Съоръжението включва инсталация за рециклиране на хладилници и електроника, инсталация за преработка на кинескопи, система за демонтаж на малки електронни отпадъци, машина за рязане на флуорисцентни лампи, дестилатор за извличане на живак от различни съдържащи живак продукти, както и инсинераторна инсталация за изгаряне на полиуретанова (PUR) пяна и хлорофлуоровъглеводородни газове за регенериране на топлина.
 • От подавания материал към инсталацията се отделят ръчно само частите, които все още може да бъдат използвани за повторна употреба, като кабели, монтажни платки, мотори и др.
 • Работно време:
  Понеделник – Петък
  08:30- 17:00 часа
 • Контакти База Нови Искър
 • гр. София, р-н Нови Искър, кв. „Славовци”, ул. „Победа” № 35
 • Търговски отдел “Електрическо и електронно оборудване”: 02/46 66 995
 • Търговия с черни и цветни метали: 02/46 66 992
 • Изкупуване на стари автомобили: 0889 111 200
 • Събиране на стари електроуреди: 02/46 66 995, 0888 602 916
 • Продажба на части от стари коли: 0884 683 992, 0897 279 470
 • Официален сайт http://www.nadin.bg
 •  
 •  

Related Images: