В момента няма информация за Тракийската надгробна могила в с. Мировяне. Потърсете по-късно.