Могили, светилища и оброци-2

Могили

A team that loves to create

Могили

На територията на Нови Искър има много могили и оброчни светилища.
Някой от могилите са били погребения на някой местен велможа, но не всички могили са погребални, а са нарочно натрупани за светилища. Доказателство за това е, че в такива могили не са откривани погребения. Освен за домове на покойника те могат да бъдат и места за почит към антроподемони, които могат естествено да бъдат съчетани с поклонение и жертвопринасяне, както е прието в открит мавзолей. След време тези обекти изчерпвали функциите си и били засипвани в могилим за да не бъдат осквернявани или по някой – други причини.

Оброчни кръстове и светилища

Keep it simple

Оброк

Оброк

Оброка е свещено място, сакрален християнски обект, посветен на определен християнски светец — покровител или празник.

С това име се означава и самият култов обред (обричанете на определено място) или ритуал (изпълняваните на оброчното място обредни действия).

Много от оброчищата са разположени върху стари езически светилища от древността, които са били посветени на езически духове и божества.

Обикновено оброкът е разположен в селището или извън него, в близост до аязмо, големи скали, пещери, вековни дървета. Оброчните места се отбелязват с култови знаци: голям камък, каменен или дървен кръст, каменни плочи, колони. Посегателството върху тези места е забранено.

Мястото се посещава от вярващите в определен календарен ден, като се изпълняват обреди за здраве и благополучие, защита от суша, градушки, наводнения, пожари, и др. Задължителен елемент от празника е жертвоприношението. За целта се коля някакво животно — вол, теле, агне, овца и се приготвя курбан. На оброчния знак и около него се палят свещи.

(също: оброчище, църквище, курбанище, соборище)

Related Images: