Миннодобивен завод “Балша” АД

Миннодобивен завод “Балша” АД

МИННО ДОБИВЕН ЗАВОД “БАЛША” АД  е най-модерното комплексно, механизирано инженерно съоръжение за добив на трошен камък. Намира се в южните склонове на Западна Стара планина, на около 4 км северозападно от с. Балша и на около 20 км от гр. София.

МДЗ “Балша” АД произвежда продукти за строителството – добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси, пътни основи, скални насипи и други.

Продуктите се произвеждат и са сертифицирани съгласно действащите БДС-EN което гарантира доброто им качество. Във фирмата действа система за управление на качеството ISO 9001:2008.

ПК 1217, с. Балша, София
Минно добивен завод АД
Директор тел. 07118 214 ;  факс 07118 209
Гл. счетоводител тел. 07118 217
Пласмент тел. 07118 231, 0888 258 907

E-mail mdzbalsha@abv.bg

Официален сайт на МДЗ “Балша” АД –
http://mdz-balsha.com/

Related Images: