Средновековната църква “Света Петка” се намира близо до центъра на село Балша, до новата църква, построена през 1920 г., която носи същото име. Старата църква “Св.Петка” е еднокорабна, едноапсидна (с доста широка апсида), с полуцилиндричен свод, който за съжаление е рухнал (незначителна част е запазена).

Вътрешната дължина на наоса е 5,50 м,а широчината 4,85 м. Пред църквата се личат очертанията на стени,няколкото реда камъни показват, че в някакъв момент е имало и притвор (преддверие). Църквата има само един вход на западната стена,осветявала се е от един прозорец на южната стена,такъв е имало и в средата на апсидата. В църквата не е останал никакъв възпоменателен надпис, което би могло да просветли произхода и изсторията на паметника,липсват и предания. В архитектурно-планово изпълнение църквата много се доближава с множество селски и манастирски църкви из Западна България, роизхода на които се отнася от XIV в. (с. Беренде) до XvI-XVII в..Балшенската църква ще да е от по-старите и не ще да е по-късна от XIV-XV в.За това време говори и нейната живопис,по стил,техника и колорит се различава доста от стенописите на XVI-XVII в.

Related Images: