Църквата “Света Петка” се намира в центъра на село Балша (Столична община). Тя е обградена със солиднa стена, а в двора й, на разстояние 5-6 м. една от друга, се намират две черкви – стара (8 м. x 5 м., еднокорабна, едноапсидна, датираща от XIV в. и носеща също името “Света Преподобнa Параскева Петка”) и новата, построена през 1920 г. Църквите се намират на високо, видимо място, ясно откроявайки се от обикалящия ги терен.

 Църквата е построена от камъни, като на места се срещат и тухли, за които се предполага, че са от намиращата се в непосредствена близост римска крепост. Входът й е насочен на запад и около него личат останки от стенописи. В храма се срещат разхвърляни и нехарактерни за района кръстове. Те имат формата на келтски кръстове (“кръстове-слънце”) и по тях има изрисувами интересни символи.

Църковният олтар представлява каменен къс с правилни пропорции. От дясната му страна се забелязва ниша, по която личат запазени стенописи и която е оформена като втори олтар. По южната стена на църквата се забелязват изображения на светци и добре запазена част от стенопис.

Около центъра на църквата се откроява малък олтар или жертвеник, с височина 50 см. и покрит с орнаменти. Зад арката на църквата се намират два кръста, единия от които посветен на Св. Герман (покровител на дъжда). До тях има оброчен кръст, на който се дават курбани. Обичай за оброчните кръстове е да бъдат поставени в близост до вековно дърво, но тука дървото вероятно е било отсечено.

Related Images: