Оброчен кръст “Свети Илия”

Оброчен кръст “Свети Илия” в землището на с. Доброславциа ” . . . ”

. . . . 

Събираме данни за обекта. Потърсете по-късно.

Related Images: