Не се знае точната дата на създаване на манастира. Някои легенди го датират от XII в., според някои учени пък манастирът е възникнал през XIV в., а според други – по-късно. Самото място е било известно на населението като „манастиро” и там наистина има следи от стари зидове. Не са правени разкопки, които да уточнят историята на това място. В края на XIX в. сградата вече е руина, и е ясно, че църквата е древна и не бива да се датира от XX в.

Тогава стените са били издигнати отново и там са се заселили монахини. По-късно те умират, а жилищната постройка, в която са живели, рухнала след средата на XX в. През 70-те години на миналия век църквата е обновявана и поддържана от местните хора. Манастирът преживява разцвет в най-ново време. След 1996 г. църковното настоятелство започва да действа за пълно възстановяване на манастира. Усилията им се увенчават с успех през 2003 г., когато църквата и новопостроената към нея жилищна сграда са осветени от Негово светейшество българския патриарх Максим. 
Сега църквата на манастира е променила своя облик в сравнение с това, което е била през Средновековието и Възраждането. Прибавен е открит притвор и камбанария към първия притвор. 

[foogallery id=”4604″]

Related Images: