Лакпром – Световрачене

ФАСАДНИ БОИ И МАЗИЛКИ

 • бързосъхнещи, позволяват на стената да “диша”, с висока покривна способност, нисък разход, отлично сцепление с основата, лесни за употреба;
 • притежават отлична белота и устойчивост на: атмосферните влияния, промишлени замърсявания, висока влажност на въздуха и ултравиолетовите лъчи;
 • осигуряват дълготрайно завършващо покритие, издръжливо на надраскване и напукване, с добриексплоатационни качества;
 • съдържанието на силикон и силикат в покритията осигурява висок водоотблъскващ ефект, паро и газопроницаемост, с ниска степен на замърсяване;
 • цветове без граници по каталози и еталони на клиентите;
 • бързина при изпълнение на поръчките с гарантирана повторяемост на цвета.

СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ

 • Висока якост на слепване в свързващата система, стабилна при различни режими на експлоатация, притежават добра водо и студоустойчивост.
 • Използват се за ново строителство и за ремонтни дейности  при реновиране на съществуващ сграден фонд. Техническите им данни отговарят на Европейските норми и стандарти и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

ВОДОДИСПЕРСИОННИ ИНТЕРИОРНИ БОИ

 • лесни за употреба, бързосъхнещи, с висока покривна способност и сцепление с основата, ниска разходна норма;
 • обогатени с кислород;
 • осигуряват дълготрайни “дишащи” и миещи се покрития, с отлична белота, устойчиви на: ултравиолетови лъчи, стареене и пожълтяване, срещу проникването на петна, миризми и прах;
 • с добри експлоатационни качества;
 • цветове без граници по каталози и еталони на клиентите, бързина при изпълнение на поръчките с гарантирана повторяемост на цвета.

БОИ ЗА КЕРЕМИДИ, ХИДРОИЗОЛАЦИИ И КОФРАЖЕН ШПЕРПЛАТ 

 • боите за керемиди притежават висока покриваща и водоотблъскваща способност, устойчивост на атмосферни влияния и промишлени замърсявания;
 • ново поколение хидроизолации с висока еластичност, водонепроницаемост, ултравиолетова защита, атмосфероустойчивост и адхезия към различни основи /бетонови, циментни, фасадни мазилки, съществуващи хидроизолации/.

СТРОИТЕЛНИ ГРУНДОВЕ 

 • лесни за употреба и нанасяне с различни видове бояджийски инструменти, добра проникваща способност;
 • заздравяват основата, подобряват адхезията със завършващото покритие и намаляват разхода на боя;
 • осигуряват прехода от старите строителни материали към използването на нови, по-трайни и по-ефективни;
 • водоустойчивите силиконови и силикатни грундове притежават добра проникваща способност, повишават здравината и запазват паропроницаемоста на основата;
 • виниловия грунд е изключително подходящ за импрегниране на фасади на сгради в градски промишлени райони, морски райони и др., подложени на въздействие на агресивни газове, солена мъгла и влага;
 • грундовете за мазилки, изравняват цвета на повърхността, осигуряват добро сцепление с основата и подобряват водо- и атмосфероустойчивостта на завършващото покритие;
 • грунд запечатващ, блокиращ – изолира никотиновите отлагания, замърсени омаслени повърхности от контакт с финишното покритие, като по този начин гарантира трайно здраво покритие и предотвратява миграцията от слой в слой.

ШПАКЛОВКИ и КИТОВЕ

Шпакловките са пластични при нанасяне, бързо свързващи, с голяма здравина и лесно се шлайфат;

Отговорността ни е да гарантираме, че предлаганите продукти отговарят на нормите за безопасност и безвредност и осигуряват плодотворна и хармонична работна и жизнена среда.

Производството се развива по класически начин с внедряване на високопроизводителни и автоматизирани технологични линии. Утвърдените технологии са съобразени с най-добрите налични практики. Качеството на продуктите се гарантира от внедрените автоматизирани високотехнологични производствени линии, утвърден производствен контрол, екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2000.

По този начин гарантираме високо качество при серийното фабрично производство. Номенклатурата на произвежданите стоки е изключително разнообразна. Съставът на произвежданите продукти е съобразен с европейските директиви и българското законодателство. С грижа за човека като клиент и производител се предлагат продукти с намалено, ограничено съдържание на ЛОС. С цел създаване на по-добра жизнена среда на нашите клиенти, серията “Домашен майстор” е свободна от олово и е с намалено съдържание на ЛОС

ЛАКПРОМ ® АД предоставя на клиентите си:

 • Сертификати за качество, Декларации за съответствие, Инструкции за употреба, Информационни листове за безопасност, Протоколи от изпитания в акредитирани лаборатории, в съответствие с нормативните изисквания и по този начин допълнително затвърждаваме авторитета си пред клиентите и доверието им в ЛАКПРОМ ® АД;
 • Продукти с добри експлоатационни качества;
 • Продукти, съобразени с европейските изисквания за опазване живота и здравето на човека и околната среда;
  Разнообразие от цветове по каталози, еталон на клиента, RAL – скала с гарантирано качество за устойчивост във времето;

Related Images: