Крепостта “Белиград”

Средновековна крепост “Белиград” се намира на север от кв. Курило в Нови Искър и на 1.07 km южно по права линия от центъра на квартал Ромча село Владо Тричков. в подножието на Стара планина и в началото на Искърския пролом.

Изградена е на конусообразно възвишение със стръмни склонове, достъпно от изток, където чрез седловина се свързва с планинския масив. От север и запад на възвишението тече река Искър, а от юг- друга по- малака река.

Местните разказват легенда, за това че крепостта “Белиград” е първоначално построена през римско време като отбранително съоръжение на алтернативен път през искърското дефиле.

Последният собственик бил знатен българин по времето на Цар Иван Шишман. Неизвестно точно кога крепостта е нападната, превзета и разрушена от турци. Легендата гласи още, 

че въпросният знатен българин бил притежател на 14 мулета злато, което при нападението е погребано в подземен тунел спускащ се от крепостта до р. Искър, заедно с част от опитващите се да избягат обитатели на крепостта. На повърхността не се е запазило нищо от нея, но именно частта от историята със златото е причина за непрекъснати разкопки от иманяри. В някои от разкопките ясно личат древни зидарии и парчета от древна керамика.

В района на Искърския пролом са познати повече от шест укрепления от предримския период, които заедно с крепостта “Белиград” край Курило са изграждали стройна система от укрепителни съоръжения. Крепостта “Белиград” имала важно стратегическо значение, тъй като пазела входа на планината и пътя, свързващ Софийското поле с важни провинции оттатък планината.”
Обявена е за народна старина през1927 г.
Надморска височина: 659 m 

GPS координати: 42°50’28” С.Ш. и 23°22’18” И.Д. / Виж на картата: тук

Related Images: