Застрахователна агенция HDI

Застрахователна агенция HDI

 

HDI Застраховане – Нови Искър 

тел: 02991 6509; GSM: 885 950066

  
 
предлага атрактивни условия и широко застрахователно покритие по следните видове застраховки: 
 • Застраховка “Злополука”. 
 • Застраховка “Заболяване”.
 • Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства (“Каско на МПС”). 
 • Застраховка на товари по време на превоз (“Карго”).
 • Застраховка “Пожар и природни бедствия”. 
 • Застраховка “Индустриален пожар”. Застраховка “Щети на имущество”.
 • Застраховка на домашно имущество.
 • Застраховка “Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства.
 • Застраховка “Помощ при пътуване”.
 • Застраховка “Обща гражданска отговорност”.
 • Застраховка на разни финансови загуби.
 • Техническо застраховане.
 • Селскостопанско застраховане.   

    Нашите предимства 

  Като младо и динамично развиващо се дружество HDI Застраховане формира своята идентичност от съчетанието между техническата и организационната способност на немската култура и креативността и традицията на българската, залагайки на:
  Бързо и качествено обслужване на клиентите чрез гъвкава тарифна политика, адекватна застрахователна защита и бърз ликвидационен процес.
  Разумно управление на риска и добре балансиран застрахователен портфейл, 100% презастрахован от Hannover Re – една от петте най-големи презастрахователни компании в света, осигуряваща независима и дългосрочна презастрахователна защита.  
  Индивидуален подход и коректност към клиентите.
  Адрес: Нови Искър ул. Искърско дефиле 265
  • Работно време

  • всеки делничен ден от  8.00 -18.30 

  • събота до 9.00 – 13.30  

  • почивен ден – неделя

  Структура на управление:
  

  HDI Застраховане има двустепенна система на управление, включваща Надзорен и Управителен

Related Images: