ЖОРО ТРАНС КОМЕРС ЕООД

Фирма Жоро-Транскомерс ЕООД 

Извозване на строителни отпадъци и доставка на строителни и инертни материали, изкопни, насипни работи, вертикални планировки и разрушаване на сгради по взривен и машинен метод на работа.

Фирмата използва възможности за разрушаване на сгради чрез взривен метод. Цялостно  оборудване за измерван, подготовка и взривяване.

Наличната механизация е производство на водещи фирми, специализирани в производството на строителна техника, тежкотоварни и леки автомобили.
Автомобилите на фирмата се отличават с висока производителност и надеждност.
Жоро Транс Комерс ЕООД извършва услуги и доставки на инертни и строителни материали / в това число скална маса, фракция, филц, пясък, хумус и земно влажни бетонни замазки / и развива изкопната си дейност.

Компанията разполага с високо-квалифициран персонал, добре обучени специалисти.
Работим с конкурентни цени на пазара в съотношение цена-качество.
Адрес: Нови Искър 1281, ул. Плиска No 5 Тел: 0888 45 13 85

Related Images: