Етнографски музей в с. Чепинци

Намира се в кула в дома на Петко Огойски. Кулата е построена на седем етажна през 70-те години на миналия век. В музея има над 300 експоната, които са събирани от1956 г. до днес и разказват за историята на Чепинци.

 Петко Огойски е член е на Съюза на българските писатели, на Българското историческо дружество и Дружеството на краеведите в България. Кулата която е построил е по подобие на средновековните кули в Червен и Търново. Етнографската музеина сбирка е събирана в продължение на много години и непрекъснато се дообогатява.

 

 

Related Images: