ГПК Искра Нови Искър

ГПК Искра Нови Искър

Търговия на дребно и обществено хранене   ГПК “Искра”

ГПК “Искра” е търговска организация на територията на район Нови Искър основана през 1907 г. Разполага с над 100 търговски обекта за търговия на дребно, обществено хранене, хлебопроизводство, казани за ракия.

Oфициален сайт http://www.gpk-iskra.com

Адрес:
пк 1280 гр. Нови Искър
кв. Курило
ул. Търговска N 20

тел: 089857 1467

Related Images: