“Вакууммет” АД -производство на сплави

“Вакууммет” АД -производство на сплави

"Вакууммет" АД -производство на сплавиПроизводство на “Вакууммет” АД са сплави от цветни метали основно цинкови и алуминиеви.  Леене  с противоналягане по метода на акад. Балевски. Леене на метали с висок парен натиск, възстановяване на отпадъци от твърдосплавни елементи, производство на черни и цветни метали, техните сплави и изделия от тях, производство на метални прахове и изделия от тях, производство на труднотопими сплави и изделия от тях, производство на чисти метали и изделия от тях, нанасяне на метални покрития, йоноазотиране, инженерно-внедрителска дейност, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена със закон или нормативен акт.

Нови Искър, 1280
ул. Работническа 31
София ул. Съборна 3 ап.2.

02/ 987 59 64

Related Images: