Адвокат Валентин Рангелов

Валентин Къмпани ЕООД

Адвокат Валентин Рангелов

Тел:0882745530, 0886734983

e-mail:valentin_company_ltd@abv.bg

 • съставяне и разваляне на договори;
 • защита при договорни отношения;
 • наеми;
 • неоснователно обогатяване;
 • непозволено увреждане;
 • обезщетения при пътнотранспортни произшествия, злополуки и други. защита правото на собственост;
 • предаване на владение;
 • делби;
 • нотариални актове и сделки с недвижими имоти и други.
 • приемане и отказ от наследство;
 • съставяне и оспорване на завещание;
 • защита на запазени части;
 • делби на наследства и други
 • брачни договори;
 • разводи;
 • родителски права;
 • издръжка;
 • домашно насилие и други.
 • регистрация на търговски дружества;
 • правни консултации и обслужване;
 • търговски сделки и спорове;
 • преобразуване, прехвърляне на дялове и ликвидация на търговски дружества и други.
 • трудови отношения;
 • трудови спорове;
 • неизплатени възнаграждения;
 • защита от незаконно уволнение;
 • обезщетения за трудови злополуки и други.узаконяваме не сгради разрешителни за строеж и други
 • Посредничество пред общини
 

ПРИЕМ НА КЛИЕНТИ:

Понеделник, Вторник, Сряда и Четвъртък от 16:00.ч до 18.00ч., както и в друго време по уговорка с клиента.
АДРЕС:
гр. София, Нови Искър, ул. Чавдар Войвода 19
Гр .София, ул. Цар Асен 95, ет. 2, ап. 7
Гр. София, ж.к. Надежда, ул. Бъдник 14 ,ет 3
Това е за обявата весели празници

Сайт: https://valentincompany.com/

Related Images: