Адвокат Марияна Стоичкова

Адвокатска кантора - Прависимо-експрес - Нови Искър:Адвокат Марияна Стоичкова

Адвокатска кантора – Прависимо-експрес – Нови Искър:

 • съставяне и разваляне на договори;
 •  защита при договорни отношения; 
 •  наеми; 
 •  неоснователно обогатяване; 
 •  непозволено увреждане; 
 •  обезщетения при пътнотранспортни произшествия, злополуки и други.    защита правото на собственост;   
 • предаване на владение;  
 • делби; 
 • нотариални актове и сделки с недвижими имоти и други.    
 • приемане и отказ от наследство; 
 •  съставяне и оспорване на завещание;   
 • защита на запазени части;   
 • делби на наследства и други.
 •   брачни договори; 
 • брачни договори; 
 • разводи;   
 • родителски права;   
 • издръжка;   
 • домашно насилие и други.   
 • регистрация на търговски дружества;   
 • правни консултации и обслужване;   
 • търговски сделки и спорове;   
 • преобразуване, прехвърляне на дялове и ликвидация на търговски дружества и други.    
 • трудови отношения; 
 •  трудови спорове;  
 • неизплатени възнаграждения;   
 • защита от незаконно уволнение;   
 • обезщетения за трудови злополуки  и други.

Адвокатска кантора - Прависимо-експрес - Нови Искър - логоАдвокатска кантора – Прависимо-експрес – Нови Искър:

ул. „Искърско дефиле 251А
1280 Курило, гр. Нови Искър

 • 0888 713 589
 • 0879 833 038
 • 0888 808 947
 • e-mail: mariana_61@abv.bg
 • e-mail: istoichkova@abv.bg

Related Images: