Адвокат Десислава Манолкова

Адвокат Десислава Манолкова

Правни услуги – адвокат Десислава Манолкова
Юридически консултации, Недвижими имоти

Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи.
Комплексно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.

Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори.
Участие и консултиране при преговори и различни форуми, при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

гр. Нови Искър кв. Курило

ул. Търговска (бивш битов комбинат)

Адвокатска кантора

гр.София, район „Нови Искър”,
ул.Търговска №18 

Прием: всеки работен ден от 17.00 до 19.30 ч. , 
Сутрин от 10.00 до 12.00 ч. след предварителна уговорка.

Тел. 0887 168 783;
0888 300 724
e-mail: desi.manolkova@abv.bg

Личен сайт: http://www.manolkova.com/


Вижте по-голяма карта

Related Images: